Brukerveiledning

Betjene alarmen via betjeningspanel

Betjene alarmen med kodebrikke

Betjene alarmen via fjernkontroll

NB! For å slå av unødig utløst alarm:

Trykk 4-sifret kode 2 ganger på betjeningspanelet. I tillegg må alarmsentral kontaktes umiddelbart på telefon 52 72 10 10 for å stoppe utrykning.

Har du noen spørsmål? Ring kundeservice: 987 05270