Krav til slokkeutstyr

Krav til slokkeutstyr
Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat med skum eller pulver. 

Hvis et skumapparat er det eneste slokkeutstyr du har må dette være på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A.

Hvis du har pulverapparat som eneste slokkeutstyr må dette være på minst 6 kilo.
Skum – og pulverslokkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. I tillegg skal de være røde.

Når du kjøper et brannslokkeapparat skal det følge med veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokkemetode, plassering og vedlikehold.

Andre typer apparater enn skum- og pulverslokkere, som slokkespray eller liknende, skal tydelig merkes som tilleggsutstyr. Det skal også merkes at apparatene har begrenset slokkekapasitet og ikke kan erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr. Merkingen skal være på norsk.

Dette betyr merkingen
Brannslokkingsapparater skal være merket med hvilke typer branner de egner seg til å slukke. Dette er delt inn i brannklasser.

Klasse A - Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
Klasse B - Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Klasse C - Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
Klasse D - Mot brann i metaller (lite brukt)
Klasse F - Mot brann i matoljer

 

Kilde: DSB